Размяна на линкове - БЕЗПЛАТНА реклама

Инфо и Статистика

Общо
Всичко потребители 1362    
Рекламен размер Импресии Кликове CTR
Текстови блок 44755491 121281 0.27%
Всички размери 44755491 121281 0.27%

Март 2018
Рекламен размер Импресии Кликове CTR
Текстови блок 12922 10 0.08%
Всички размери 12922 10 0.08%

Днес Импресии и Кликове и CTR
ЧасИмпресии
018
14
216
318
411
512
623
727
88
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
ЧасКликове
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
ЧасОтношение
00.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.00%
120.00%
130.00%
140.00%
150.00%
160.00%
170.00%
180.00%
190.00%
200.00%
210.00%
220.00%
230.00%

Март 2018 - Импресии и Кликове и CTR
ДенИмпресии
1762
2783
3795
4733
5786
6856
7841
8831
9761
10755
11800
12825
13839
14765
15920
16756
17114
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
ДенКликове
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
112
121
133
141
151
162
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
ДенОтношение
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.25%
120.12%
130.36%
140.13%
150.11%
160.26%
170.00%
180.00%
190.00%
200.00%
210.00%
220.00%
230.00%
240.00%
250.00%
260.00%
270.00%
280.00%
290.00%
300.00%
310.00%

:: Включете се в системата за безплатна реклама :: Рекламирайте в мрежата :: Вход за регистрирани :: Забравена парола ::